Közbeszerzés

A „Földgáz beszerzés a Vasas Sport Club részére 2018. évre” tárgyú, Kbt. 113.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Kiegészítő tájékoztatás>>>
Földgáz-kereskedelmi szerződés>>>
Módosított ajánlattételi felhívás>>>

Villamos energia beszerzése a Vasas Sport Club részére 2018. évre” tárgyú a Kbt. 81. §- a szerinti uniós nyílt eljárás.

Közbeszerzési dokumentumok>>>
Nyilatkozatminták>>>
Szerződéstervezet>>>
Villamosenergia adatok>>>
Terhelési adatok>>>
1 számú kiegészítő tájékoztatás>>>
 

Vasas SC „Folyondár Sportközpont” komplex fejlesztés IV. és V. ütemének megvalósítása vállalkozási szerződés keretében" a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (3) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.

Kiegészítő munkák nyilatkozatmintái
Vállalkozási szerződés
Bejelentő levél
Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési dokumentumok

A "Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myVasas rendszerének fejlesztése" tárgyú nemzeti, a Kbt. 98.§ (2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Ajánlattételi felhívás>>>
Közbeszerzési dokumentum>>>
Szerződéstervezet>>>
Módosított ajánlattételi felhívás>>>
Módosított közbeszerzési dokumentum>>>
Eljárás bejelentés>>>
Ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat bontása - jelenléti ív>>>
Jegyzőkönyv ajánlat bontásáról>>>Hirdetések