Jogi nyilatkozat

Copyright (C) Vasas SC - Minden jog fenntartva

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Vasas Sport Club előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A Vasas Sport Club engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A jogtalan felhasználás büntető- vagy polgári jogi következményeket von maga után. (2006.07.30.)

A honlap hírinformációi felhasználhatók a forrás, a www.vasassc.hu megjelölésével. A honlapon megjelenő egyéb  (hírek, cikkek, E-INTERJÚ-k, szavazások, fotók stb.) tartalom - írásos engedély birtokában - más honlapokon történő megjelenítése kizárólag az adott elemre mutató link közlésével lehetséges.

A weboldal bármely részének bármilyen eszközzel és formában történő forgalomba hozatala, terjesztése, továbbadása, sugárzása, közvetítése, tárolása, többszörözése, további felhasználása, illetve letölthetővé tétele a Vasas Sport Cub előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

A honlap tartalmának szerzői joga a Vasas Sport Clubot, illetve a jogtulajdonost illeti meg, kivéve ha a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A honlapról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A Vasas Sport Club fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszűntetését kezdeményezze.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A Vasas Sport Club nem vállal felelősséget a Web-oldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Adatvédelem

A Vasas Sport Club Web-oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Vasas Sport Club-nak elfogadja, hogy a Vasas Sport Club-nak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Vasas Sport Club az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.

A személyes adatok védelme

A Vasas Sport Club bármely - a Web-olalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Vasas Sport Club-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Vasas Sport Club az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Vasas Sport Club Web-oldalairól más és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Vasas Sport Club nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Nyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Nyilatkozatot megváltoztatjuk vagy módosítjuk azt jelen oldalon tesszük közzé.


Hirdetések