Jenkei Dániel, 2019.03.12. | Klub

Március 25-ig várjuk a kreatív pályázatokat.

A pályázat célja: a Vasas kabalafigurájának kiválasztása, amely a jövőben valamennyi vasasos sporteseményen megjelenhet.

A kabalával kapcsolatos elvárások:

 • a kabala lehet ember, valós állat, vagy akár kitalált élőlény
 • támassza alá a klub által képviselt értékeket
 • legyen modern, de egyben fejezze ki a klub hagyományait, nyugalmat, biztonságot sugározzon
 • legyen hosszútávon használható
 • a kabalát pontosan meg kell rajzolni, és leírást („sztori”) kell hozzá mellékelni
 • a további kreatív felhasználásokra tett javaslatok az elbírálás során előnyt élveznek

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • a pályázatra bárki benyújthat pályaművet kortól függetlenül
 • a pályázati adatlap kitöltése, aláírása. (LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI ADATLAP)
 • a pályázó adatainak és elérhetőségeinek (minimum: név, mobilszám és e-mail cím) megadása a pályázati adatlapon
 • a pályázati adatlapon lévő jogi nyilatkozat kitöltése, aláírása
 • az adatvédelmi tudnivalók elfogadása
 • egy pályázó több ötletet is beadhat

A kiválasztás menete, időrendje:

 • a pályázat kiírásának dátuma: 2019. február 8.
 • a pályázat beadásának határideje: 2019. március 25.
 • bírálati időszak lezárása: 2019. március 31.
 • a bírálatot és első körös kiválasztást a Bíráló Bizottság végzi, amely három pályázatot bocsát szavazásra
 • szavazás lebonyolításának határideje: 2019. április 10.
 • várható megjelenés: 2019. május-június
 • a Klub fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest

A pályázatok leadásának módja:

 • a pályázat beküldhető elektronikus úton a kabala-palyazat@vasassc.hu email címre
 • benyújtható papíron a Vasas Sport Club központjában a marketing osztályon (cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58. telefon: 06-1-329-4074)

Bíráló Bizottság összetétele:

 • Vasas SC – mint anyaegyesület - által delegált 1 fő
 • Vasas FC – mint legnépszerűbb sportág – által delegált 1 fő
 • Vasas Kubala Akadémia – által delegált 1 fő
 • Vasas Szurkolói Klub által delegált 1 fő
 • Vasas legendák közül felkért 1 fő
 • művészeti szakértő 1 fő

Pénzdíj:

 • a három szavazásra bocsátott pályázat pénzdíjban részesül az alábbiak szerint (az összeg nettó összeg, cég pályázata esetén áfa nélküli összegként számlázandó, magánszemély esetében pedig bruttósítás után kerül kifizetésre a szavazás lezárultát követő 30 napon belül):
  • I. helyezett: 500.000 Ft
  • II. helyezett: 350.000 Ft
  • III. helyezett: 200.000 Ft

Jogi feltételek:

Minden pályázó a csatolt minta szerint az adatlapon köteles arról nyilatkozni, hogy a pályázata teljes egészében saját szellemi alkotása, és személyhez fűződő jogainak felhasználási jogát és vagyoni jogait teljes körűen a Vasas SC-re átruházza, és a jövőben a felhasználás kapcsán semmilyen szakmai vagy pénzügyi igényt, követelést nem támaszt.

„Alulírott …. nyilatkozom, hogy a Vasas Kabala ötletre kiírt pályázatra benyújtott pályázati anyag teljes egészében saját szellemi alkotás, annak Vasas SC általi felhasználását harmadik személyek joga nem korlátozza. A pályázat benyújtásával hozzájárulok, hogy az abban foglalt szellemi alkotást a Vasas SC akár a szerző nevének feltüntetése nélkül nyilvánosságra hozza, megváltoztassa, átdolgozza, továbbá a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni jogokat korlátozás nélkül átruházom a Vasas SC részére, feljogosítva mindennemű felhasználásra, továbbá a szellemi alkotással kapcsolatos minden díj igényről lemondok.”

A Vasas Sport Club fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredményétől függetlenül, bármely benyújtott pályázatban szereplő szellemi alkotást felhasználjon.

A Nyertessel a pályázat megnyerésére tekintettel a Klub szerződést köt, amely szerződés a felek közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Kiíró és a Nyertes vállalják, hogy az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon belül megkötik a szerződést egymással.

 


Hirdetések